Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

AKO SA STAŤ ČLENOM SNeS a SEKCIÍAdresa pre zasielanie prihlášok:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel.: +421 2 5292 2017, +421 2 5292 2019, +421 2 5292 2020
Fax: +421 2 5263 5611
Web: www.sls.sk

Prihláška za člena SNeS a jej sekcií na stiahnutie » TU «
Tlačivo rozšírenie/zrušenie členstva v SNeS a jej sekciách » TU «
Zoznam sekcií a ich kódy » TU «

Sekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Slovenská liga
proti epilepsii


obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr