Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

AKO SA STAŤ ČLENOM SNeS a SEKCIÍAdresa pre zasielanie prihlášok:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel.: +421 2 5292 2017, +421 2 5292 2019, +421 2 5292 2020
Fax: +421 2 5263 5611
Web: www.sls.sk

Prihláška na stiahnutie » tu «,