Sekcia detskej neurológie


Predseda:

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
E-mail: miriam.kolnikova@nudch.eu
Telefón: +421 2 59371 100

Adresa pracoviska:

Prednosta
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Členovia výboru:

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Katarína Okáľová
MUDr. Magdaléna Perichtová
MUDr. Eva Zavadilíková

Náhradní členovia výboru:

MUDr. Ladislav Bratský
MUDr. Ľubica Taligová

Dozorná rada:

MUDr. Mária Karovičová
MUDr. Jaroslava Payerová
MUDr. Jana Priputníková

Náhradní členovia dozornej rady:

MUDr. Roman Mego

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: perichtova.magda@mail.t-com.sk

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr