Sekcia neurovertebrologická

Informácie o sekcii budú doplnené po voľbách.


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: miloslav.dvorak@svetzdravia.com

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr