Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Pacientske organizácie

Informácie pre pacientov


Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská neurologická spoločnosť neposkytuje kontakty
ani neslúži ako poradný orgán pre pacientov. Ďakujeme za pochopenie.


Neurologické pracoviská

UNIVERZITNÉ A FAKULTNÉ NEMOCNICE NA SLOVENSKU

Univerzitná nemocnica Bratislava
www.unb.sk

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
www.dfnsp.sk

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia Bratislava
www.milosrdni.eu

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
www.unlp.sk

Detská fakultná nemocnica Košice
www.dfnkosice.sk

Fakultná nemocnica Nitra
www.fnnitra.sk

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
www.uvn.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
www.fnspza.sk

Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
www.fnsppresov.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
www.fnspfdr.sk

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
www.detskanemocnica.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
www.nspnz.sk

Fakultná nemocnica Trenčín
www.fntn.sk

Univerzitná nemocnica Martin
www.unm.sk

Fakultná nemocnica Trnava
www.fntt.sk


Neurologické pracoviská

FAKULTNÉ NEMOCNICE V ČECHÁCH

Všeobecná fakultní nemocnice Praha
www.vfn.cz

Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
www.ftn.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
www.fnkv.cz

Fakultní nemocnice v Motole Praha
www.fnmotol.cz

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha
www.fnb.cz

Nemocnice Na Homolce Praha
www.homolka.cz

Ústřední vojenská nemocnice Praha
www.uvn.cz

Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Hradec Králové
www.fnhk.cz

Fakultní nemocnice Brno
www.fnbrno.cz

Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno
www.fnusa.cz

Fakultní nemocnice Olomouc
www.fnol.cz

Fakultní nemocnice Ostrava
www.fno.cz

Partneri, ktorí nás podporili