Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Web: http://www.snmo.sk

Predseda:

MUDr. František Cibulčík, CSc.
E-mail: cibulcik@hotmail.com
Telefón:


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika SZU, UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06  Bratislava 29

Členovia výboru:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Ivan Martinka, PhD.

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr