Sekcia sclerosis multiplex


Predseda:

MUDr. Marianna Vitková, PhD.
E-mail: marianna.vitkova@upjs.sk
Telefón:


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP
Trieda SNP 1
041 66 Košice

Členovia výboru:

MUDr. Slavomíra Kováčová
MUDr. Marianna Vitková, PhD.
MUDr. Anna Cvengrošová
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
MUDr. Viera Hančinová
MUDr. Marta Miklošková
MUDr. Martin Karlík, PhD.

Náhradní členovia výboru:

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Dozorná rada:

MUDr. Dáša Marecová
MUDr. Miroslav Mako
MUDr. Iveta Lisá, CSc.

Náhradní členovia dozornej rady:

MUDr. Georgi Krastev


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacientov so sclerosis multiplex » tu «
Vyjadrenie VšZP k aktualizácii protokolov na liečbu SM a protokol na stiahnutie » tu «
O očkovaní proti COVID-19 u populácie pacientov so Sclerosis Multiplex – otázky a odpovede z multiodborového semináru » tu «Vyhodnotenie podujatia Školy SM » tu «
Aktualizované odporúčania MSIFF: liečba SM a COVID-19 na stiahnutie » tu «
Správa sekcie SM za 2016-2020 k dispozícii » tu «
Diagnostické kritériá roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex), revízia z roku 2017 podľa McDonalda » tu «
Prihláška za člena sekcie » TU «
Odporúčania Sekcie sclerosis multiplex zo dňa 15.04.2020: liečba SM a COVID-19 na stiahnutie » tu «

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr