Sekcia sclerosis multiplex


Predseda:

MUDr. Marianna Vitková, PhD.
E-mail: marianna.vitkova@upjs.sk
Telefón:


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP
Trieda SNP 1
041 66 Košice

Členovia výboru:

MUDr. Slavomíra Kováčová
MUDr. Marianna Vitková, PhD.
MUDr. Anna Cvengrošová
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
MUDr. Viera Hančinová
MUDr. Marta Miklošková
MUDr. Martin Karlík, PhD.

Náhradní členovia výboru:

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Dozorná rada:

MUDr. Dáša Marecová
MUDr. Miroslav Mako
MUDr. Iveta Lisá, CSc.

Náhradní členovia dozornej rady:

MUDr. Georgi Krastev, PhD.


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

23/02/2022
Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacientov so sclerosis multiplex
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – OZNÁMENIA A DOKUMENTY

16/03/2021
Vyjadrenie VšZP k aktualizácii protokolov na liečbu SM a protokol na stiahnutie
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – OZNÁMENIA A DOKUMENTY

01/03/2021
O očkovaní proti COVID-19 u populácie pacientov so Sclerosis Multiplex – otázky a odpovede z multiodborového semináru
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – COVID19

18/01/2021

OČKOVANIE PROTI COVID-19 U PACIENTOV S DEMYELINIZAČNÝMI OCHORENIAMI CNS TYPU SM A NMOSD
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – COVID19

22/12/2020
Vyhodnotenie podujatia Školy SM
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – OZNÁMENIA A DOKUMENTY

18/11/2020
Aktualizované odporúčania MSIFF: liečba SM a COVID-19 na stiahnutie » tu «
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – COVID19

06/10/2020
Správa sekcie SM za 2016-2020 k dispozícii
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – OZNÁMENIA A DOKUMENTY

06/10/2020
Diagnostické kritériá roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex), revízia z roku 2017 podľa McDonalda
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – OZNÁMENIA A DOKUMENTY

15/04/2020
Odporúčania Sekcie sclerosis multiplex zo dňa 15.04.2020: liečba SM a COVID-19 na stiahnutie
článok sa nachádza v časti » PRIVÁTNY OBSAH « – COVID19

Prihláška za člena sekcie » TU «

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr