Sekcia pre bolesti hlavy


Predseda:

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Telefón:02/5954 4239

Adresa pracoviska:
Limbová 5, 833 05 Bratislava

Členovia výboru:

MUDr. Babeta Hofericová
MUDr. Martina Kudláčová
MUDr. Jana Martinková, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Náhradní členovia výboru:

MUDr. Marek Krivošík
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Dozorná rada:

MUDr. Milan Červenák
MUDr. Silvia Mehešová
MUDr. Renáta Smiková

OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Aktuálny zoznam členov » TU «
Motivačné listy a životopisy kandidátov nájdete v časti Odborná verejnosť
Kontakt pre voľby: z.gdovin@gmail.com (aktuálne bez predsedu)

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr