Sekcia extrapyramídových ochoreníPredseda:

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, Ph.D.
E-mail: mskorvanek@gmail.com
Tel. 055 / 640 38 00


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Pozvánka na kazuistické webináre » TU «
Prihláška za člena sekcie » TU «

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr