Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prezidentka spoločnosti


foto Zuzana Gdovinová Aktuálne obdobie je neľahké tak pre lekárov ako aj pre pacientov, ktorých kontakt s lekármi sa v mnohých prípadoch obmedzil len na telefón, čo je určite pre lekárov náročnejšie ako bežná každodenná kontaktná prax. Aby sme boli aspoň trochu nápomocní a možno ušetrili trochu Váš čas, pripravili sme v spolupráci s odbornými sekciami a zverejnili na stránke určité usmernenia pre pacientov ako sa majú v tomto neľahkom období správať, aby chránili seba, svoje okolie, ale aby bola o nich zabezpečená potrebná starostlivosť. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na príprave týchto materiálov podieľali.

Milé kolegyne a kolegovia, prajem Vám, aby ste toto obdobie prežili v rámci možností v pokoji a v zdraví a aby sme sa čím skôr vrátili do aspoň relatívne normálnych koľají a mohli sa venovať svojej práci a hlavne, aby sme sa mohli aj osobne stretnúť.

Nadchádzajúce obdobie určite nebude ľahké. V tom doterajšom zhone sme si mnohí často povedali, mať aspoň chvíľu pokoj a nikoho nevidieť. Ten pokoj samozrejme chceme všetci naďalej, ale až teraz vidíme, aké sú pre život dôležité sociálne kontakty a možnosť vzájomnej spolupráce. Tú určite budeme potrebovať, aby sme spoločne prekonali problémy, ktoré budú po tejto epidémii nasledovať.

Tak ešte raz, dávajte na seba pozor a zostane všetci zdraví.

Master in NEUROMETABOLISM AND CELL BIOLOGY FOR CLINICIANS


Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESSekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Slovenská liga
proti epilepsii


obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr