Sekcia slovenská liga proti epilepsii

Web: http://www.slae.sk

Predseda:

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
E-mail: vdonath@nspbb.sk
Tel./fax.: 048 / 4130397


Adresa pracoviska:

Neurologická klinika NsP F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17   Banská Bystrica


OZNÁMENIA a DOKUMENTY:

Prihláška za člena sekcie » TU «
Odporúčania diagnostiky a liečby epilepsie
80th Anniversary of the Slovak League Against Epilepsy

Ostatné sekcie

obr

obr

obr

obr

obr

obr

obr