Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Akútne stavy v neurológii

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 09.06.2023 - 10.06.2023
Miesto konania: Hotel Mikádo, Nitra
Organizátor: MUDr. Gabriel Hajaš, PhD. (Neurologická klinika FSVaZ UKF a FN Nitra), v spolupráci s Nitrianskou neurológiou, o. z. a Slovenskou neurologickou spoločnosťou
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «