Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2023

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 13.12.2023
Miesto konania: ONLINE cez aplikáciu ZOOM
Organizátor: Sekcia extrapyramídových ochorení SNeS SLS, odborný garant: doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «