Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

56. slovensko-české dni detskej neurológie, XXXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 17.05.2023 - 19.05.2023
Miesto konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Organizátor: Neuropediatrická sekcia SNeS SLS, odborný garant: doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., spoluorganizátori: Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave, Společnost dětské neurologie ČLS JEP
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «