Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

XVI. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 27.04.2023 - 28.04.2023
Miesto konania: Hotel Saffron, Bratislava
Organizátor: Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia SNeS SLS, odborný garant: MUDr. František Cibulčík, CSc., spoluorganizátor: Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «