Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

1. Martinský extrapyramídový deň

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 17.02.2023
Miesto konania: Hotel Turiec, Martin
Organizátor: Neurologická klinika UNM a JLF UK Martin, Sekcia extrapyramídových ochorení, Slovenská neurologická spoločnosť, Slovenská lekárska komora
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://expymartin.sk/