Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

International Conference on Alzheimer`s and Parkinson`s Diseases (AD/PD 2023)

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 28.03.2023 - 01.04.2023
Miesto konania: Goeteborg, Švédsko
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://adpd.kenes.com/