Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS /kreditované/

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 30.11.2022
Miesto konania: online ZOOM od 15:30
Organizátor: Extrapyramídová sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «