Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 17.03.2022 - 18.03.2022
Miesto konania: hotel Park Inn, Bratislava
Organizátor: Neuropediatrická sekcia SNeS SLS, Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «