Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

2x Akadémia: Parkinsonova choroba a Bolesť hlavy

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 10.10.2021 - 10.01.2022
Miesto konania: online www.medicinskyportal.sk
Organizátor: Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia Extrapyramídových ochorení SNeS, Sekcia pre bolesti hlavy SNeS, Neurologický spolok Kramáre
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://dveakademie2021.berlina.sk