Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

XI. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 28.04.2022 - 29.04.2022
Miesto konania: Mestské divadlo Levoča
Organizátor: Slovenská neurologická spoločnosť, Česká neurologická spoločnosť, Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť, Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA, I. neurologická klinika a Centrum pro neurovědy LF Masarykovy univerzity, Brno
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «