Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

34. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 29.03.2022 - 31.03.2022
Miesto konania: Clarion Congress Hotel Olomouc, Česká republika
Organizátor: Česká neurologická společnost ČLS JEP, Slovenská neurologická společnost SLS
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://www.csns2021.cz/