Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Neurologický deň, 4. ročník

( Domáce odborné podujatie )

Dátum konania: 15.06.2022
Miesto konania: Rimavská Sobota
Organizátor: Slovenská lekárska komora, Všeobecná nemocnica Svet Zdravia Rimavská Sobota
Linka na podujatie alebo prihlásenie » TU «