Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

7th EAN Congress 2021 / 2nd EAN Virtual Congress (EAN2021)

( Zahraničné odborné podujatie )

Dátum konania: 19.06.2021 - 22.06.2021
Miesto konania: online, Austria
Linka na podujatie alebo prihlásenie: https://www.ean.org/congress-2021